Επιμόρφωση

Το συνεργειο μας Mr and Mrs Clean παρακολουθήσε ένα ακόμα σεμινάριο για την βελτίωση τον υπηρεσιών στον τομέα της καθαριότητας απολύμανσης κάθε μέρα και ένας καινούργιος στόχος σας ευχαριστούμε όσους μας στηρίζουν

Αρχείο: